Hoạt động công tác công đoàn tháng 9 và tháng 10. Hình ảnh về công tác công đoàn

Hoạt động ngoại khóa của học sinhLễ khai giảng năm học  2021 - 2022