LCĐT - Sáng 29/10, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri ngành giáo dục và đào tạo huyện Sa Pa.

LCĐT - Sáng 29/10, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri ngành giáo dục và đào tạo huyện Sa Pa.

Tại hội nghị, 300 cử tri thuộc 59 trường học trên địa bàn huyện đã được nghe báo cáo về hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh và chương trình kỳ họp cuối năm; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng.

Trong năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo điều hành tập trung vào nhiều lĩnh vực toàn diện như: Đổi mới bộ máy chính trị; cải cách hành chính; đổi mới công tác đầu tư, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Do đó, trong năm rất nhiều nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư chiến lược đã lựa chọn Lào Cai là nơi đầu tư. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội được tỉnh quan tâm như chính sách với các hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, tập trung xây dựng nông thôn mới, đầu tư cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; từng bước nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo thông qua việc đầu tư các trường học, đào tạo, nâng cao chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Năm 2020, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung vào 3 đột phá chiến lược về cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng với việc tập trung hoàn chỉnh các dự án lớn, nhất là dự án giao thông; tập trung đào tạo nguồn nhân lực…

Đại diện cử tri ngành giáo dục và đào tạo huyện Sa Pa phát biểu ý kiến.

Các cử tri ngành giáo dục huyện Sa Pa đã phát biểu hơn 30 ý kiến, kiến nghị, trong đó các ý kiến chủ yếu liên quan đến chế độ chính sách của giáo viên, học sinh và nhân dân sau khi Sa Pa trở thành thị xã; chỉ tiêu biên chế đối với ngành giáo dục, công tác bổ nhiệm; chế độ chính sách cho giáo viên đứng lớp ghép, tăng cường tiếng Việt tại điểm trường chính; vấn đề về đầu tư xây dựng trường lớp, đường giao thông tại một số trường vùng khó khăn như: Bản Khoang trong, Bản Tòng, Nậm Ngấn; việc hỗ trợ ăn trưa cho các em học sinh bán trú 5 ngày trong tuần; chế độ hợp đồng viên chức giáo viên cho các nhà trường…

Đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sa Pa tiếp thu và giải đáp ý kiến cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã tiếp thu, giải trình từng nhóm vấn đề mà cử tri ngành giáo dục nêu ra. Đồng thời tiếp thu và chuyển ý kiến đến các cấp, ngành từng bước nghiên cứu tháo gỡ, cũng như đề xuất bổ sung những chính sách còn thiếu. Bí thư Huyện ủy Sa Pa mong muốn đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà quản lý ngành giáo dục hãy lấy các em học sinh làm trung tâm; tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học…trong các nhà trường.

ĐỨC PHƯƠNG