Ngày đầu tiên đến lớp luôn là sự bỡ ngỡ vừa vui mừng của các em mới bước vào lớp 1