Trường Tiểu học Thanh Phú tổ chức tập huấn " Sử dụng thẻ tăng cường đọc, viết cho học sinh tiểu học"

Đồng chí Vũ Kim Tư - Hiệu trưởng nhà trường triển khai nội dung tập huấn về Sử dụng thẻ tăng cường đọc, viết cho học sinh Tiểu học

Đ.c Tư nhấn mạnh  ở các thẻ 03, 08, 09, 17,20,22,28,30,..... đề nghị giáo viên chủ nhiệm các khối lớp áp dụng sáng tạo trong lớp của mình để nâng cao hiệu quả dạy và học

Đồng chí Lồ Thị Điệp - GV lớp 2 nêu ý kiến và việc vận dụng thẻ số 12: Tôi thấy trong một hoạt động khởi động của lớp 2A.

Các đồng chí GV trong nhà trường tham gia tập huấn