Trong thời gian nghỉ vì dịch bệnh Covid-19 các thầy cô Ban giám hiệu, thầy cô cốt cán đã họp, nghiên cứu Sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, mỗi môn học nghiên 1 đầu SGK, việc nghiên cứu phải công khai, minh bạch.

Nhà trường đã tiến hành xây dựng các kế hoạch cụ thể như: Tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên; tổ chức tập huấn, hội nghị; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ triển khai chương trình GDPT 2018. Lãnh đạo Nhà trường yêu cầu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phải nắm thật chắc, thật sâu từ cấu trúc đến nội dung sách giáo khoa mới. Tất cả chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho việc chuẩn bị sách giáo khoa và giảng dạy có hiệu quả trong năm học 2020 - 2021”.

Hội nghị giới thiệu Sách giáo khoa lớp 1 do 

Ban giám hiệu trường Tiểu học Thanh Phú tổ chức

           Ngày 18/02/2020, trường Tiểu học Thanh Phú tổ chức Hội nghị giới thiệu Sách giáo khoa lớp 1 chương trình GDPT 2018. Có 17/19 cán bộ quản lý, giáo viên tham gia.

            Theo đó, Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu tất cả cán bộ quản lý, giáo viên cần phải hết sức tập trung, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong việc nghiên cứu tất cả các bộ sách giáo khoa được Bộ GD&ĐT phê duyệt danh mục Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Đặc biệt, cán bộ quản lý, giáo viên cần nắm chắc Chương trình GDPT 2018, từ đó nhà trường có thể lựa chọn, đề xuất với cấp trên sách giáo khoa phù hợp để tổ chức giảng dạy tại đơn vị trong năm học 2020 - 2021.

            Hiện tại, nhà trường chỉ đạo giáo viên nghiên cứu Chương trình GDPT 2018. Đối chiếu nội dung của các bộ sách giáo khoa đã được tiếp cận để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa sắp tới và dạy học có hiệu quả trong năm học 2020 - 2021. Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học năm học 2020 - 2021, đáp ứng chương trình, sách giáo khoa mới.

BGH Trường TH Thanh Phú triển khai nội dung nghiên cứu

 SGK theo chương trình GDPT 2018

            Nhà trường chuẩn bị cho việc nghiên cứu Sách giáo khoa, triển khai Chương trình GDPT 2018 cũng rất khẩn trương. Thông qua các buổi họp, hội thảo hay chào cờ đầu tuần, đặc biệt là trong thời gian nghỉ học để tránh dịch Covid-19 giáo viên tự nghiên cứu tại nhà rồi gửi kết quả nghiên cứu hằng ngày về Ban giám hiệu để nắm bắt tình hình ngiên cứu của giáo viên. Ban giám hiệu sẽ triển khai các nội dung Chương trình GDPT 2018 đến toàn thể học sinh và phụ huynh trong thời gian học sinh đi học trở lại.

           Qua đó kêu gọi giáo viên theo dõi, nghiên cứu những thay đổi, điểm mới về mục tiêu, chương trình để tiếp thu, tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh những thay đổi, điểm mới trong chương trình mới, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của nhà trường để thực hiện chương trình.

         Giới thiệu năm bộ Sách giáo khoa lớp 1 được Bộ GD&ĐT phê duyệt để sử dụng trong năm học 2010 - 2021 để Ban giám hiệu và giáo viên có bước tiếp xúc, tham khảo và nghiên cứu Sách giáo khoa lớp 1 phù hợp nhất đối với đơn vị và học sinh...

 

TG: Hoàng Long