• Điện thoại: 
  • Email: thanhphusapa@gmail.com
  •  Địa chỉ: Sa Pa - Lào Cai